Arjonshop

Trådløs sensor

Kat-nr. 170911
NRF-nr. 5648704
Logg inn

Plasseres på det laveste punktet i det rommet som skal sikres. Varsler om vannlekkasje og sørger for automatisk avstenging av vannet ved at vannstoppventilen lukker. Mulighet for tilkobling av sensorkabel for økt dekningsområde. Den trådløse sensoren er batteridrevet, og det vil komme varsel på kontrollenhet når det er tid for å bytte batteri. Montasjebrakett for rett montering på vegg medfølger. Sensoren drives av 1 stk CR 2032 batteri.