Arjonshop

Temperaturfølerpenn

Kat-nr. 9800050190
NRF-nr. 8754776
Logg inn

For å kontrollere sveisetemperaturen ved sveising av PP-R rør, benyttes enten digitalt termometer eller temperaturpenn.