Arjonshop

Tilbakeslagsventil m/avst. kontrollerbar

Kat-nr. 5266.000
Logg inn

Brukes som innv. stengeventil i bygg og boenheter.
EA sertifisert kontrollerbar skråseteventil med tilbakeslagssikring for væskekategori klasse 1 og 2.
Kontrollerbar funksjon, ved bruk av manometer, manometerventil og dreneringsventil.