Arjonshop

Filter og ventiler

Filter og ventiler.
JRG CleanLine Kombi
JRG CleanLine Kombi, sikrer at ikke kalk, rust, sand eller andre partikler kommer inn i boligens rørsystemer som følge av reparasjoner eller feil på det offentlige nettet. Filteret kan også leveres med reduksjonsventil, og filteret fjerner uønskede partikler i vannet, reduserer risikoen for funksjonsfeil i maskiner og utstyr, og sikrer korrekt vanntrykk.