Arjonshop

SpiroTop Aut. Hurtigutlufter, messing 1/2"

Kat-nr. AB050
NRF-nr. 856 20 05
Logg inn

Automatisk topputlufter for effektiv fjerning av luftansamlinger under oppfylling av vannbårne varme- og kjøleanlegg.

SpiroTop automatiske topputluftere fjerner effektivt større luftmengder som samles i toppunktene i varme- og kjøleanlegg. Topputlufteren forenkler også nedtapping av anlegget ved å trekke inn luft når det oppstår undertrykk.
Enheten leveres med 1/2" innvendig gjenge for å hindre luftblokkering i tilkoblingspunktet.
Luftgapet mellom ventilsetet og høyeste væskenivå i enheten forhindrer at partikler setter seg på ventilsetet og forårsaker lekkasje.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar.
Enheter for andre trykk og temperaturer på forespørsel.
Alternative materialer på forespørsel.