Arjonshop

SpiroVent RV2

Kat-nr. UA075W
NRF-nr. 8562037
Logg inn

SpiroVent mikrobobleutskiller for effektiv fjerning av mikrobobler i vannbårne varme- og kjøleanlegg
Mikrobobleutskiller for montering på horisontale og vertikale rørstrekk. Fjerner effektivt mikrobobler i vannbårne varme- og kjøleanlegg. For optimal effekt monteres utskilleren på punktet med høyest temperatur og lavest trykk.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s.

FDV

Teknisk håndbok