Arjonshop

SpiroVent Superior S250

Kat-nr. MV02A50
Logg inn

Vakuumavgasser for mindre varmeanlegg og ikke-kondenserende kjøleanlegg.

Passer anlegg med driftstrykk 0,5-2,5 bar og systemvolum inntil 5 m3.
Medietemperatur 15-70°C. Kun beregnet for bruk i anlegg med vann som systemmedium.

 FDV S250

Brukerveiledning S250