Arjonshop

Termometer

Kat-nr. 9800050188
NRF-nr. 8754775
Logg inn

For å kontrollere sveisetemperaturen når en sveiser PP-R rør (Aquatherm), benyttes enten digitalt termometer eller temperaturpenn.