Arjonshop

Spirotech sikrer vannkvaliteten.

Vannkvaliteten har stor betydning for levetiden til et tappevannsanlegg. Med Spirotech på laget er kvaliteten sikret også for varme- og kjøleanlegg.

Kvalitet
Spirotech er verdensledende med produkter innen beskyttelse av varme- og kjøleanlegg, med mer enn 60 års erfaring. De er kjent i markedet for et bredt spekter av kvalitetsprodukter som det er enkelt å utføre service på.

Luft og vann
Enten varme- og kjøleanlegget er dimensjonert for en liten leilighet eller for et stort industrianlegg, er utfordringene med luft og slam i vannet det samme. Når vanntemperaturen endres, frigjøres luft. Luft og vann fører til korrosjon. Dette fører til støy og slitasje i sirkulasjonspumpa, og pumpa klarer ikke å få vannet fram.

Mikrobobleutskillere
Når du hører det suser og klukker i en radiator, er det tegn på luft i anlegget. Anlegget er da utsatt for økt slitasje, du må regne med kortere levetid og økt energiforbruk. Dette problemet kan komme fort, gjerne allerede i startfasen av anlegget. Derfor bør mikrobobleutskillere være en naturlig del av et nytt anlegg.

Smuss
Også problemer med smuss er utfordringer som Spirotech har gode løsninger for. Problemene med smuss i anlegget, arter seg mye på samme måte som med luft. Varmevekslere og sirkulasjonspumper er utsatt for skader på grunn av smuss i vannet.

Magnetiske partikler
Varmevekslere har veldig liten åpning, og det skal derfor skal veldig lite til før den tetter seg og skaper høyere motstand og leverer mindre vann.

– Nye pumper etter 2013 er frekvensstyrte og har et konstant magnetfelt rundt seg. Derfor er pumpene utsatt for magnetiske partikler som forkorter levetiden. Å montere Spirotech smussutskillere, som tar partikler helt ned til 0,005 millimeter, er derfor helt nødvendig.

Komplett produktssortiment finner du her.